ผู้จัดทำ

 • นาย จิตติ ลิขิตประเสริฐ 52216909
 • น.ส. ชุลีพร รัคมีอมรรัตน์ 52216963
 • น.ส. ญาดา ตั้งปิยะกุล 52216964
 • น.ส. ณัฐรุจา ธนารุณ 52216966
 • น.ส. นพวรรณ แซ่ลิ้ม 52216968
 • น.ส. สกุลญา ธีระนุกูล 52216977

ที่มา

ข่าวสุขภาพ

ลิสทิเรีย โมโนไซโตจิเนส (Listeria monocytogenes)


ลักษณะของเชื้อ 
 • เป็นแบคทีเรียที่มีลักษณะรูปท่อนสั้น มักเรียงตัวเป็นสายต่อกัน 3-5 เซลล์ หรือมากกว่านั้น เซลล์อายุ 18-24 ชั่วโมง
 • ไม่สร้างสปอร์หรือแคปซูล
 • อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตคือ 37 องศาเซลเซียส แต่สามารถเติบโตได้ทุกอุณหภูมิจนต่ำถึง 2.5 องศาเซลเซียส
 • สามารถทนความร้อนได้ดี
แหล่งที่มาของเชื้อ 
 • พบทั่วไปในน้ำ น้ำเสีย
 • อุจจาระของคนและสัตว์
 • อาหารที่มักพบแบคทีเรียชนิดนี้ได้แก่ นม เนื้อ ไก่ อาหารทะเล ส่วนในผักไม่พบหรือพบน้อยมาก
 • เจริญได้ที่อุณหภูมิตู้เย็น และทนความร้อนได้ดีกว่าแบคทีเรียที่ไม่สร้างสปอร์ชนิดอื่น
  จึงมีชีวิตอยู่รอดได้ในผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่นนม เนื้อสัตว์ ผัก และไส้กรอก


อันตรายของเชื้อ  
 • ก่อให้เกิดโรค Listeriosis
 • อาการโลหิตเป็นพิษและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ มักพบในผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ หรือทารกที่เกิดจากมารดาที่ได้รับเชื้อขณะตั้งครรภ์